/

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ năm, 24/06/2021, 15:52 GMT+7
  • Zalo

I. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

1. Quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1.1. Quyết định chủ trương đầu tư

1.2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

Chia sẻ:
  • Zalo
Hotline

Hotline:

(+84)903288195