/

HẠ TẦNG ĐIỆN

HẠ TẦNG ĐIỆN

Thứ hai, 05/08/2019, 15:05 GMT+7
  • Zalo

Tổng nhu cầu cấp điện là 112.845,80 kVA ~ 112,84 MVA.

Trạm 110/22kV: Trạm Bá Thiện gần phía tây bắc dự án, công suất 2x63 MVA.

Trạm lưới 22/0,4KV: Công suất trạm chọn từ 250 đến 630KVA (trường hợp đặc biệt có thể lớn hơn hoặc đặt các trạm có 2 máy biến áp)

he-thong-dienHệ thống điện

Lưới 22kV: mạng cấp điện là các tuyến đường dây trên không, có điểm bắt đầu từ các trạm biến áp 110/22kV – 2x63MVA Thiện kế và Bá Thiện

Chia sẻ:
  • Zalo

Các tin khác

Hạ Tầng Xung Quanh

Hạ Tầng Xung Quanh

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HẠ TẦNG GIAO THÔNG NỘI BỘ

HẠ TẦNG GIAO THÔNG NỘI BỘ

HẠ TẦNG XUNG QUANH

HẠ TẦNG XUNG QUANH

Hotline

Hotline:

(+84)903288195